Podpisanie niekorzystnej umowy pożyczkowej, kredytowej lub z dostawcami różnych usług jest powszechniejsze niż się wydaje. Na sztuczki sprzedawców bezpośrednich, pracowników banków oraz telemarketerów szczególnie łatwo nabierają się starsze osoby, które nierzadko nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jaką umowę zawarli. Jak zerwać niekorzystną umowę zgodnie z prawem?

Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny

Zgodnie z prawem od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu u klienta) można odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od ich podpisania. W ten sposób można szybko i bezproblemowo rozwiązać każdą umowę, którą zawarło się bez dokładnego przeczytania lub pod wpływem impulsu. Prawo przysługujące konsumentowi ma na celu jego obronę przed nieuczciwymi praktykami różnych firm. Niestety, jeżeli umowa została podpisana i upłynęło więcej niż 14 dni od jej zawarcia, do rozwiązania umowy niezbędne jest podjęcie innych kroków. Na tym etapie często niezbędna jest pomoc radcy prawnego, który pomoże przygotować odpowiednie pismo lub złożyć pozew do sądu. 

Wprowadzenie klienta w błąd

Jeśli konsument podpisał umowę, która jest dla niego niekorzystna i jednocześnie został wprowadzony w błąd, może pozwać drugą stronę umowy o stosowanie nieuczciwych praktyk. Dotyczy to zarówno umów dotyczących usług, jak i umów pożyczkowych lub kredytowych zawieranych z bankami. Szczególnie ważne jest w takim przypadku wykazanie, że osoba odpowiedzialna za zawarcie umowy celowo pominęła niektóre aspekty lub przedstawiła je w zupełnie inny sposób.

Z tego prawa mogą skorzystać nawet te osoby, które kilka lat temu podpisały umowy kredytowe we frankach szwajcarskich. Wielu „frankowiczów” otrzymywało bowiem od pracowników banków nieprawdziwe informacje na temat kredytów, które zaciągali. W takich sprawach potrzebna jest pomoc prawnika, który zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty, napisze pozew i będzie reprezentować swoich klientów przed sądem przez całe postępowanie. Mimo że nie jest to proste unieważnienie kredytu we frankach jest możliwe.

Doczytaj koniecznie: