Każdy człowiek miewa cięższe chwile w życiu. Kłopoty rodzinne, w pracy, wszechobecne, piętrzące się problemy i poczucie braku wsparcia ze strony bliskich oraz braku zrozumienia – to wszystko sprawia, że można potrzebować wsparcia psychologa. Niestety nie zawsze ma się czas na wizytę u specjalisty, a kolejki do dobrych psychologów bywają długie. Wtedy jednak z pomocą przychodzi Internet, a konkretnie takie miejsce jak mywayclinic.online.

Czy rozmowa online z psychologiem coś daje?

Wizyta u psychologa on-line może odbywać się niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się osoba potrzebująca konsultacji psychologicznej. Podczas takiego spotkania obie strony mogą się widzieć i słyszeć, a na tym przecież głównie polega rozmowa z psychologiem – na kontakcie wzrokowym i werbalnym. Co więcej obecna technologia pozwala podczas spotkań on-line udostępniać w czasie rzeczywistym potrzebne do spotkania lub terapii materiały.

Po pomoc psychologiczną on-line można zgłosić się dokładnie w momencie, gdy pojawia się potrzeba takiego wsparcia i stanowi to znaczący atut tego rozwiązania.
Lekceważenie problemu i odwlekanie pomocy psychologicznej w czasie lub jej całkowity brak przyczynia się do potęgowania problemów wśród osób potrzebujących takiego wsparcia.

Dlaczego mywayclinic.online to dobry przykład właściwego miejsca udzielającego pomocy psychologicznej on-line?

Przede wszystkim mywayclinic.online to specjalistyczna klinika online, która kładzie nacisk na jakość świadczonych usług oraz kwalifikacje specjalistów z którymi współpracuje. Pomocy psychologicznej nie można udzielać, jeżeli nie posiada się  stosownego przygotowania praktycznego.  Dlatego istotne jest, aby po pomoc psychologiczną udać się do miejsca zatrudniającego specjalistów z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami.  Psychoterapeuta powinien skupiać się na konkretnym pacjencie i specyfice jego problemu podczas prowadzonej terapii. Mywayclinic.online na takich właśnie podstawach zbudował swoją klinikę psychoterapii on-line. Człowiek potrzebujący pomocy psychologicznej powinien mieć maksymalnie ułatwioną drogę zarówno do samej rejestracji, jak i drogę od rejestracji do spotkania z psychologiem. Liczy się tez łatwy dostęp do takich podstawowych informacji, jak:

  • w jaki sposób przygotować się do terapii?
  • jaki jest koszt wizyty?
  • jaki jest czas postawienia diagnozy i trwania terapii?

Mywayclinic.online charakteryzuje się bardzo przejrzystą stroną www, która w sposób intuicyjny odsyła osoby zainteresowane zarówno do najczęściej stawianych pytań (FAQ) dotyczących zasad działania kliniki, jak również przeprowadza krok po kroku przez etap rejestracji do poszczególnych specjalistów. Sylwetka każdego z nich została bardzo starannie przybliżona osobom zainteresowanym, dzięki czemu łatwiej jest podjąć decyzję, do kogo najlepiej zwrócić się o pomoc.

Jeśli ktoś wciąż wątpi i boi się poprosić o pomoc psychologiczną, bo po prostu się wstydzi, powinien wiedzieć, że problemy psychologiczne związane z życiem codziennym, w tym momenty zwątpienia, strach przed jutrem, trudne do wytłumaczenia lęki dotykają wielu osób. Zaniedbanie ich może powodować pogłębianie się niekorzystnego stanu ogólnego, co z kolei prowadzi do znacznego wydłużenia czasu terapii i powrotu do zdrowia.